Koulut ja päiväkodit

Kotimaisia pumppuratkaisuja

Kolmeks tarjoaa kotimaisia pumppuratkaisuja sekä LVI-tuotteita koulujen ja päiväkotien nykyaikaisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin, kuten esimerkiksi maalämpöön, lämmöntalteenottoon sekä erilaisiin hybridiratkaisuihin. Kolmeksin huoltopalveluilla turvataan järjestelmien toimivuus. Suomen tehtaan varasto yhdessä huoltopäivystyksen kanssa varmistaa nopean huollon ja korkean varaosasaatavuuden.