Kestävä kehitys

Maapallo, ihmiset ja jatkuvuus

Pyrimme toiminnallamme luomaan ja ylläpitämään hyvinvointia kaikkialla. Keskitymme kolmeen toisistaan riippuvaan osa-alueeseen: ympäristön, yhteiskunnallisen ja taloudellisen hyvinvoinnin kehittämiseen.

Metallinkierrätys Kolmeksilla

Ympäristöystävällinen toiminta

Ympäristöarvot ovat erityisen huomiomme kohteina. Sitoudumme toiminnassamme kiertotalouteen sekä ympäristöä suojelevien ja resurssien käytön tehokkuutta lisäävien menetelmien ja toimintatapojen kehittämiseen.

Tavoitteenamme on vähentää energian ja veden kulutusta sekä tehostaa jätemateriaalien hyötykäyttöä. Sijaintiemme mahdollistama toimitusketjujen lyheneminen tuo ympäristön lisäksi konkreettista hyötyä myös asiakkaillemme.

Yhteiskunnallinen vastuu

Uskomme, että sosiaalisen pääoman kasvattaminen tuo pitkällä aikavälillä myös parhaan taloudellisen tuoton yrityksille sidosryhmineen.

Haluamme olla houkutteleva työnantaja ja turvallinen ympäristö kaikille työntekijöillemme. Edellytämme työntekijöiltämme ja alihankkijoiltamme Kolmeksin toimintasääntöihin sitoutumista. Olemme reilu kauppakumppani.

—————————-

Kolmeksilla on käytössä whistleblowing-ilmoituskanava. Ilmoituskanava on osa vastuullisuustoimintaamme ja sen tarkoitus on ylläpitää avointa ilmapiiriä ja korkeaa etiikkaa sekä tunnistaa toimintamme epäkohtia ja kehittää niitä.

Lue lisää whistleblowing-ilmoituskanavasta täältä!

Kolmeks  kantaa vastuuta työntekijöistä ja ympäristöstä
Asiakaskokemuksen parantaminen Kolmeksin tavoitteena

Liiketoiminnan jatkuvuus

Haluamme, että asiakkaamme tunnistavat työmme jäljen hyvästä laadusta, olipa kyse tuotteemme tai palvelumme tasosta. Riskienhallinnalla ja toimintamme jatkuvuuteen tähtäävällä suunnittelulla varmistamme, että osaltamme myös asiakkaidemme liiketoiminta on vakaalla ja pitkäkestoisella pohjalla.

Kolmeksin kestävä kehitys numeroina

95 %

Pumppujen metallista on kierrätettyä

25v

Keskimääräinen
Kolmeks-pumpun ikä

40v

Olemme kierrättäneet
pumppuja