Kaikki uutiset
Kolmeksin pumput
Pumput 21.06.2021

IMAX-arvon lisääminen Kolmeksin sähkömoottorien dokumentaatioon

Kolmeks-pumppujen dokumentaatioon lisätään IMAX-arvo. IMAX- arvo päivitetään arvokilven lisäksi pumpun datalehtiin, pumpun valintaohjelmaan sekä käyttöohjeiden kuvauksiin ja mitoitusohjeiden viittauksiin.

Tausta

Kolmeks on tunnistanut asiakkaillaan ongelman, jossa korkean hyötysuhteen sähkömoottorien käynnistysvirta saattaa aiheuttaa asiakkailla ongelmia moottorisuojakytkimien ja sulakkeiden kestokyvyn kanssa. Korkean hyötysuhteen moottoreissa moottorin käynnistysvirran sekä nimellisvirran suhde on suuri, jolloin nimellisvirran mukaisesti mitoitettu sähkömoottorin suojaus saattaa laukaista ja estää pumpun käynnistymisen. Tämän vuoksi kaikille uustuotannossa oleville Kolmeksin valmistamille sähkömoottoreille on määritetty IMAX-arvo, minkä Kolmeks takaa olevan moottorille turvallinen arvo jatkuvassa käytössä.

Vaikutukset dokumentaatioon sekä Kolmeksin asiakkaille

Kolmeks-pumpun arvokilpi tulee muuttumaan layoutiltaan jonkin verran, jotta uusi leimattava arvo saadaan mahtumaan arvokilpipohjaan. Uusi arvokilpipohja näyttää alla olevan kuvan mukaiselta.

Kolmeks-pumpun päivitetty arvokilpi
KUVA: Uudet arvokilpimallit (HUOM! IMAX-arvot viitteellisiä)

IMAX- arvo päivitetään arvokilven lisäksi pumpun datalehtiin, pumpun valintaohjelmaan sekä käyttöohjeiden kuvauksiin ja mitoitusohjeiden viittauksiin.

Loppukäyttäjälle IMAX-arvolla on vaikutusta moottorisuojakytkimen tai etusulakkeen mitoituksessa, mitkä tulee mitoittaa IMAX-arvon mukaisesti. IMAX-arvo kertoo myös moottorin suurimman turvallisen kuormitettavuuden, vaikkakaan tällöin moottorin hyötysuhdeluokitus ei ole enää voimassa.

Lisätiedot

Lisätietoja saat myynnistä.

Puh. +358 20 7521 31